Teológia | Hit, üdvösség

A nyelveken szólás a Szentlélekkel való találkozás egyetlen jele, vagy csak egy kegyelmi ajándék? Aki nem szól nyelveken, az nem kaphatja meg például a tudomány beszédének, vagy a gyógyításnak a képességét? Amúgy a műsor fantasztikus, egyszerűen odaragaszt a képernyő elé.

Soha nem szabad Isten Igéjét az emberi megosztottságból nézni, mert az fel nem bontható. Az Újszövetségnek megvannak a jelei – például amit János mond: vér, víz és Szentlélek. A Szentlélekkel való betöltekezésnek is megvan a jele: a nyelveken szólás. Ezt látjuk Apostolok cselekedetei 2. fejezetében pünkösd jeleként és a 10. fejezetben is, amikor Kornéliusz háznépét betöltötte a Szentlélek. Valamint a 19. fejezetében amikor Efézusban Apollós tizenkét tanítványa vette a Szentlelket. Pál apostol is betöltekezett és hálát adott Istennek, hogy mindenkinél jobban tud imádkozni nyelveken. Apostolok cselekedetei 8. fejezetében található a szamariai eseményekről egy leírás, ahol a betöltekezést szintén természetfeletti jelek kísérhették. Másképp Simon mágus nem kínált volna pénzt az apostoloknak, hogy ő is kapja meg azt a hatalmat. Tehát a Szentlélekkel való betöltekezésnek nyilvánvaló jelei vannak a Biblia szerint. Nem az ajándékokat akarjuk ráerőltetni az emberekre, hanem felhívjuk a figyelmet, hogy a kereszténnyé válásnak három alaplépése van: a megtérés, a vízkeresztség és a Szentlélek vétele. De amikor veszi a Szentlelket egy hívő ember, annak megvan az érzelmi és szellemi jele, és ezek között szerepel a nyelveken szólás. Isten Igéje, az Újszövetség ezt tanítja. Azt kívánjuk, hogy mindenki hordozza az Újszövetség jelét: a megigazulásnak a názáreti Jézus vére, a vízkeresztségnek a víz a jele, a Szentlélekkel való találkozásnak pedig a karizmák működése. Ennek következtében lehetővé válik, hogy a keresztény élet a Szentlélek gyümölcseire, a keresztény szolgálat pedig a megnyilvánulásaira épüljön. Ekkor felel meg a bibliai normáknak.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.06.11