Teológia | Bűn, bűnbocsánat

A Biblia szerint kinek a feladata a bűn megállapítása és feloldozása? Istené vagy a papé, lelkészé? Esetleg valamilyen munkamegosztás van közöttük?

Egy egyházi személy sem határozhatja meg a bűn mibenlétét. A Biblia arról számol be, hogy a törvényhozó és a törvényadó nem ember, hanem Isten. Ezért az embernek tudomásul kell vennie Isten erkölcsi értékítéletét a bűnnel és a cselekedetekkel kapcsolatban, vagyis hogy mi a jó, mi a rossz, mi a halál és mi az élet. A bűnbocsánatot Jézus Krisztus szerezte meg az emberek számára mint engesztelő áldozat. Olyan elégtételt adott Istennek, amelynek eredményeképpen Isten Jézus Krisztus vérére tekintettel elnézi a bűnöket, és az emberek a názáreti Jézus vérébe vetett hit által megigazulnak. Ebben a folyamatban az egyházi embereknek, Isten szolgáinak az a feladata, hogy hirdessék Isten országának az evangéliumát, az Igét, mert a hit ennek a meghallásból származik. Így kerülnek be a hitetlenségből a hit állapotába. Az egyházi embereknek nincs joga ettől a kegyelemtől senkit sem elzárni. Nem azért vagyunk, hogy visszaéljünk a szellemi hatalommal, amely az Isten országába vezető bejárati ajtó megmutatásával is összefüggésben van, hanem azért, hogy rámutassunk: minden ember számára, aki megbánja a bűneit és Jézust elfogadja Megváltójának, nyitott ajtó lesz ebbe az országba, bármilyen felekezethez tartozik. Tehát van egyfajta „munkamegosztás”, de fontos hangsúlyozni, hogy az Isten embereit és az egyházi embereket néha az különbözteti meg, hogy Isten emberei egyházi emberek is lehetnek, de nem minden egyházi ember Isten embere. Az a nagy különbség, hogy Isten emberei alárendelik magukat az Ige tekintélyének, és semmit sem tesznek öntörvényű módon, hanem az élet beszédét állítják az emberek elé, illetve az embereket állítják az élet beszéde elé. Ez a feladatuk.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.04.23