Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Elképzelhető, hogy Isten nem mutatta be elég egyértelműen az első emberpárnak azt, hogy mi történik, ha esznek a tiltott gyümölcsből?

Isten minden korszakban szólt az emberekhez, így Ádámnak és Évának is adott kijelentést. A megtartatás, az üdvösség az Ige által adatik. Istennek nem kell semmit mutatnia, vagy valami nagyot produkálnia. Ha valaki elutasítja a beszédét, Ő nem ad más lehetőséget az üdvözülésre, tehát az illető elkárhozik. Ádámtól egészen a názáreti Jézus Krisztusig – sőt, egészen a mai időkig – látjuk, hogy az igehirdetés bolondsága által válik az ember hívővé. Az Ige az a kőszikla, amely által megszabadulhatunk, és bekerülhetünk Isten jelenlétébe.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.03.12