Hit Gyülekezete | Istentiszteletek

Önök sohasem imádkoznak, csak fohászkodnak. Nem emlékszem, hogy egyszer is elhangzott volna a miatyánk. A magyarázat előtt és után szép fohászt improvizál mindig, de vajon a miatyánk és egyéb ősrégi imák már nem aktuálisak? Kérem, fejtse ki ezzel kapcsolatos nézetét!

Természetesen aktuálisak mindazok az imák, amelyek a Bibliában találhatók. A miatyánk fontos imaforma számunkra is, hiszen az imádkozás szellemi törvényeit, alapelveit tartalmazza. Ezen kívül az Ó- és az Újszövetség is több imaformát tartalmaz. Pál apostol leveleiben találhatók személyes jellegűek, az Apostolok cselekedetei 5. fejezetében van közösségi ima is, amelynek szövege szintén különbözik a miatyánkétól, de ugyanazokat a szellemi alapelveket követi. Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében beszél a fohászról. Amikor az ember nem tudja megfogalmazni Isten előtt a vágyait és kívánságait, akkor a szíve az emberi értelemmel nehezen érthető fohászkodásokat, nyögéseket, sóhajtozásokat bocsát ki a Szent Szellem által Isten jelenlétébe. Amikor az emberek verbálisan is megfogalmazzák a vágyaikat, kívánságaikat és gondolataikat Istennek, akkor imádkoznak. Az imádásban fontos az Istenhez való igei viszony, a személyének való alárendelés, és a szavakkal való megszólítása is. De nagyon fontos, hogy a hívők zsoltárokkal is, és az Ó- és az Újszövetségben található különböző imákkal is járuljanak az élő Istenhez.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.03.12