Életmód | Párkapcsolat, házasság

Mitől van az, hogy nem tudok békében élni a férjemmel? Szeretjük egymást, mégis állandóak a viták.

Az emberben a békétlenség és a háborúság a természetéből jön. Többek között azért halt meg a názáreti Jézus Krisztus, hogy a bennünk lévő ellenségességet fölvigye a golgotai keresztre, és megbékítsen bennünket Istennel a bűnbocsánat által. Azok az emberek, akik tartós békében akarnak élni egymással, fontos, hogy először Istennel béküljenek meg. Ezután van meg az alapja annak, hogy a házasság, valamint a felebaráti, testvéri kapcsolat is meg tudjon újulni szeretetben és igazságban.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.02.12