Életmód | Emberi kapcsolatok

Miért beszélnek Önök is arról, hogy az embereknek istenfélelemre van szüksége? Én nem Istentől félek, inkább az emberektől.

Ha Istent tiszteli az ember, akkor nem fél az emberektől, mert ahogy az Ige mondja: „ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Fontos, hogy azt a személyt tiszteljük, aki teremtett bennünket, aki fenntartja az életünket és a világmindenséget. Az istenfélelem nem fóbia. Nem hoz létre az ember szellemében, szívében kínzó gyötrelmet, hanem tiszteletet, és Isten törvényének és Igéjének a követését. Az evangéliumban szerepel egy gonosz bíró, aki Istent nem félte és az embereket nem becsülte. Ez a két magatartás összetartozik. Ha az ember nem féli, nem tiszteli Istent, akkor nyilvánvalóan a teremtményeit sem tudja becsülni, nem tudja a méltóságukat figyelembe venni. Különösen akkor van probléma a szeretetadással, amikor az ember érdekeit mások megsértik. Az Újszövetség a más gondolkozású, más világnézetű emberek tiszteletéről, az ellenség szeretetéről beszél. Nagyon fontos tehát Isten szeretete, tisztelete és félelme, mert Ő egy magasabb rendű lény, ezért hangsúlyozza a Biblia, hogy az ember úgy közelítsen felé, mint Urához.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.02.12