2018. május 6. | Szent Szellemben való alámerítkezés

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Máté evangéliuma 3,11-12-ben olvashatjuk Keresztelő János próféciáját, amely a Názáreti Jézus Krisztus mennybemenetele után teljesedett be. A megváltás a Mennyben érte el tetőpontját. A Názáreti Jézus Krisztus vére, az engesztelés vére bekerült az igazi szentélybe. Engesztelő áldozatára rá lett helyezve az örökérvényűség hitelesítő pecsétje, melyet követően megnyerte az Atyától a Szent Szellem kitöltésének jogát. Akik hisznek Benne, azok veszik a Szent Szellemet, illetve a prófécia alapján Ő Szent Szellemben és tűzben merít alá minket, így folyamatosan részesedhetünk dicsőségéből. A Szent Szellem munkáját bennünk Keresztelő János az aratás és a cséplés képével írja le, melynek lényege, hogy természetünkből a hitványságokat kiégeti, elválasztja az értéktől.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 3:11-12
  • János Evangéliuma 7:37-39
  • Jeremiás könyve 20:7-11