2014. május 18. | A cselekvő hit

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Ha következetesen végiggondoljuk, hogy a földi életnek és a földi folyamatoknak mi a végeredménye, akkor Ábrahámhoz hasonlóan arra a következtetésre jutunk, hogy a jót le fogja győzni a rossz. ;Salamon a Prédikátor könyvében megállapította, hogy földi viszonylatban sokkal reálisabb és bölcsebb az ember, ha pesszimista, mert az emberi várakozások nagy része pusztán illúzió. Könyve ugyanakkor felébreszti bennünk a reménységre való szükséget. ;A rossz dolgok várásából, a reménytelen pesszimizmusból való kitörés csak újjászületés által lehetséges. Ábrahám amint meghallotta Isten szavát, befogadta azt, Isten beszéde pedig megelevenítette a szellemét. Ettől fogva már nemcsak a földi, hanem a természetfölötti világhoz, Isten országához tartozó ember is lett, mert Isten előtt igaznak minősült, élő reménységre született újjá. Ez a reménység Isten ígéreteire figyel, alapja Isten hervadhatatlan öröksége. ;

Elhangzott dalok

 • Úgy állunk előtted, mint Illés
 • Kegyelem
 • Szeresd az Urat, a te Istenedet
 • Örökkévaló
 • Hozsánna a királynak
 • Itt van már a nehéz idő
 • Lépteid nyomán

Elhangzott igék

 • Mózes I. könyve 15,1–5
 • Prédikátor könyve 1,13–14
 • I. Péter levél 1,3–4
 • Róma levél 8,24–25
 • Kolossé levél 3,1–2