2012. június 24. | A korai egyház főbb jellemzői

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Minden vallási felekezet számára az anyaegyház a jeruzsálemi gyülekezet, melyből közvetett vagy közvetlen módon létrejött. Jézus olyan emberekből építi fel az igazi egyházat, akik befogadták őt a szívükbe és törvényei alapján élnek. Az Istenhez való tartozást ki kell fejezni ellenséges viszonyok között is – emiatt a világ részéről az egyénekre is nyomás helyeződik, de az igazság által erőt nyer az egyház. Fontos, hogy az egyház megőrizze magát a gonosztól, megállítsa a szellemi rossz terjedését és hirdesse az evangéliumot. Az egyháznak még nagyobb kegyelemre van szüksége, hogy elérje a célját, vagyis meglássa Istent színről színre.

Elhangzott dalok

  • Áradj rám
  • Hit induló
  • Vár Jézus téged
  • Itt van már a nehéz idő
  • Az én hazám

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 2,40-43.
  • János Evangéliuma 1,9-13.
  • János Evangéliuma 17,15-17.