2011. május 8. | A legyőzhetetlen ember

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az emmausi tanítványok értelmezése alapján Jézus földi pályafutása kudarccal fejeződött be, de ez az értelmezés téves. Nekünk Jézus halálát Isten értelmezése szerint kell látnunk. Jézus halála nem egyéni tragédia, hanem a mi helyettesítő áldozatunk, ami által Isten kibékített minket önmagával. Emiatt nyílott meg az ember számára a lehetőség, hogy legyőzhetetlen lénnyé váljon. Isten az emberi testet örökkévaló terve alapján teremtette. Az engesztelő áldozat miatt nemcsak a szellemed és a lelked legyőzhetetlen, hanem a tested is, mert él a te Megváltód! Isten előre megtervezte, hogy az ember teste porból lesz, porrá lesz, de utána föltámasztja azt, és diadalmas emberek leszünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Elhangzott dalok

 • Megváltott engem, szabaddá tett
 • Táncolunk, vigadunk, dicsőséges
 • Örökkévaló
 • Indulok, mert Te, Jézus
 • A hit jót vár
 • Nézz fel
 • Végy most erőt

Elhangzott igék

 • Lukács Evangéliuma 24,19-21.
 • Ézsaiás könyve 53,3-5.
 • I Korintus levél 1,18-24.
 • Filippi levél 2,9-11.
 • János Evangéliuma 20,26-29.
 • Zsoltárok könyve 137,15-17.
 • Lukács Evangéliuma 21,16-18.
 • Ezékiel könyve 37,1-10.
 • I Korintus levél 15,54-57.