2010. február 21. | Jézus Krisztus a Te szabadítód is!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az evangélium három legfontosabb eseménye: Jézus halála, feltámadása és megdicsőülése. Jézus halála nem volt szükségszerű, kikerülhető lett volna. Ennek ellenére, Ő szabad akaratból tette le az életét az emberiségért, és a bűneink büntetését magára vette. Jézus Krisztus feltámadásával való azonosulás az ember szellemét, lelkét feltámasztja a szellemi halálból, az életében forrást fakaszt fel. Jézus megdicsőülése nem földi esemény, a mennybe menetel után valósult meg. Jézus mint valóságos ember és mint Isten ment fel a Mennybe, ezzel létrehozva az új ember prototípusát, a Krisztusi embert. Jézus Krisztus közel van hozzád, ha szellemben és igazságban keresed. Az Úr ott van veled, ahol vagy. ;

Elhangzott dalok

 • Eljöttél szétszéledt, kirabolt juhaid közé
 • Mikor pedig hallani fogtok
 • Táncolunk, vigadunk Dicsőséges
 • Olyan hatalmas a Te irgalmad
 • A szívem, a lelkem mi lüktet ide benn
 • Ha erőm elfogyna
 • Végy most erőt

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 8,5-17.
 • Apostolok Cselekedetei 2,33.
 • János Evangéliuma 15,26-27.
 • I. Korintus levél 2,4-5.
 • Királyok II. könyve 17,40-41.
 • János Evangéliuma 4,23-24.