2009. április 12. | A feltámadás igazságai

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus Krisztus feltámadásával tette Isten nyilvánvalóvá, hogy hol van a halál birodalmának vége. A világtörténelembe belépett az első ember, aki az egész életét bűn nélkül élte le. Bár a földi bíróság elítélte, a mennyei bíróság fölülbírálta a földi határozatát, majd a feltámadással azonnal megszüntette azt. Jézus Krisztust rehabilitálta és megdicsőítette. Az emberiség kétezer év óta e két határozat feszültsége között él. Az üdvözítő hit lényege, hogy Isten értünk támasztotta fel Jézust a halálból. A Názáreti Jézus megfeszített teste nyerte meg az örök életet. Mind a halála, mind a feltámadása szabályszerűen az Írások szerint a kijelölt formában történt. Jézus utolsó szava az volt, hogy „Beteljesedett!”

Elhangzott dalok

 • Vidám Szimfonikusok és a Hit Gyülekezete Kórusa:
 • Nyitány
 • Alabástrom szelence
 • Neked elhiszem
 • Olajfa
 • Ígéret
 • Megláttalak
 • Via Dolorosa
 • Örvendezz, örvendezz

Elhangzott igék

 • Mózes I. könyve 5,24.
 • Ézsaiás könyve 25,8; 26,19.
 • Dániel könyve 12,2.
 • Mózes I. könyve 3,15.
 • Róma levél 6,23.
 • Apostolok Cselekedetei 1,8.
 • I. Korintus levél 15,3-5.
 • Zsoltárok könyve 22.
 • Dániel könyve 9.