2008. február 17. | Az áldás ára

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az ;Istenhez fordulás célja, hogy az ember kegyelmet nyerjen, ami alatt valóságos javakat, áldásokat kell érteni. Az áldás átvételének több feltétele van. 1.) Egy hívő közvetlenül nem tud áldást kapni Istentől. Az Atya és az ember között Jézus Krisztus a közvetítő. Benne jelent meg a kegyelem teljessége, Általa vehetjük birtokba Isten javait. ; ;2.) Tudni kell, hogy a názáreti Jézus Krisztus és ;az ember között a kegyelmet a Szent Lélek közvetíti. ;Isten ajándéka az ;Ő közvetítése által lép ki a láthatatlanból hozzánk. ;Még a természetes földi ajándékokból való részesülést ;(pl. bővölködés) sem ;a földről irányítják, hanem a Mennyből irányítja Isten. ;3.) Isten kegyelme átvételének feltétele az alázat.

Elhangzott dalok

 • Te vagy egyedül az életben
 • Úgy állunk előtted mint Illés (mert eljön Ő)
 • Szívem láng, ami ég jobban mindennél
 • Úgy várlak mint őrök a reggelt
 • Az egész város egy kavalkád
 • Atyám imádlak minden fölött
 • Szerettél már rég

Elhangzott igék

 • Márk Evangéliuma 5,22-23.
 • János Evangéliuma 1,14; 1,16.
 • Efézusi levél 2,7.
 • I. Korintus levél 2,9-10.
 • János Evangéliuma 16,14.
 • János Evangélium 3,34.
 • Róma levél 14,17.
 • Jakab levél 4,6.
 • Lukács Evangéliuma 1,52.
 • Máté Evangéliuma 18,23-55.
 • Máté Evangéliuma 3,13-15.
 • II. Korintus levél 4,18.
 • Lukács Evangéliuma 12,25-26.
 • Apostolok Cselekedetei 14,15.
 • Mózes I. könyve 3,5.
 • Ézsaiás könyve 14.
 • Dániel könyve 3-5.
 • Máté Evangéliuma 18,1-4.