2008. január 20. | Hogyan lehet az ember áldott?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az embert Isten kedvesnek, szépnek és jónak teremtette ; - ezek a ;"naámán" szó jelentései. A bűnbeesés miatt azonban eltűnt az ember természetéből a kedvesség, szépség, jóság. Az embert leuralta a bűn, ;ahogyan Naámánt elborította a lepra. ; A lepra a lélekben, szellemben növekvő bűnt jelképezi: ahogyan a lepra felemészti az emberi testet, úgy emészti fel a ;bűn az emberi temészetet. ;Hiába ültette el Isten az embert nemes szőlővesszőként, földi pályafutása során megváltozott, idegen szőlő fattyú hajtása lett. ;Ezüstje salakká ;vált, ;azaz ; értékét elveszítve, melléktermék lett természetének lényege, a szellem.

Elhangzott dalok

 • Futok a hitpályán
 • Ó, én Uram, életet adtál
 • Hallom, hogy szól egy szent riadó
 • Úgy vágyom látni már (Méltó a Bárány)
 • Nem találok szót
 • Csak a szeretet képes arra
 • A csillagok fölött
 • Kegyelmed rám szállt

Elhangzott igék

 • Királyok II. könyve 5,1-3; 5,9-15
 • Kolosse levél 1,21.
 • Jeremiás könyve 2,21-22.
 • Lukács Evangéliuma 4,27.
 • II. Korinthus levél 5,17-18.