2008. február 10. | A kenet működése

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az Isten jelenlétébe kerülésnek szellemi, erkölcsi feltételei vannak. Első lépésként a nyomorúság idején Jézus Krisztushoz kell menni. A bűn bizonytalanná teszi Isten jelenlétét, kitörli Isten ismeretét a szívből. Másrészt bűnös állapotban az ember tudatához sok hazugság, hamis információ érkezik, mert Sátánnal van kapcsolata. Ezt a két erős falat kell lerombolni a megtéréskor. ;Még a legjobb állapotban lévők is elfáradnak. ;De nemcsak fizikai fáradtság, hanem lelki, szellemi kiégettség esetén is „járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez”! A megtérés akaraton alapuló döntést jelent: fel kell állni, otthagyni a múltat és Istenhez fordulni.

Elhangzott dalok

 • Dicsérje az Urat a Menny, a Föld
 • Tüzet gyújtottál szívemben
 • Megmentett, a mélyből felemelt
 • Várlak, kősziklán állok
 • Te voltál, az aki alkottál
 • Ha a nap felkel
 • Zengjen hangos hálaének
 • Szívemből száll dalom

Elhangzott igék

 • Márk Evangéliuma 1,40-42.
 • János Evangéliuma 6,37.
 • Máté Evangéliuma 11,18.
 • Ézsaiás könyve 40,30-31.
 • Zsidó levél 4,16.
 • Jakab levél 5,15.
 • Apostolok Cselekedetei 17,30.