2007. június 24. | Jeruzsálem: a város, ahol Isten szíve van

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az imát akkor hallgatja meg Isten, ha Szent Szellem által és Isten nevét használva szólunk ;Hozzá. Az Ószövetségben még nem volt kegyelem, ezért Isten egy várost választott ki, Jeruzsálemet, ahova lehelyezte a nevét, és ahol segítségül hívhatták Őt. Ezt a helyet akkor ismerte el minden ember az imádkozás helyének, amikor Salamon templomában elhelyezték a frigyládát. Jeruzsálem az ostroma alatt elveszítette szellemi szerepét. Az Újszövetségben az ember akárhol imádkozhat, Isten Igéje és a Szent Szellem által létrehozhatja a személyes kapcsolatot az Úrral; a jövőben viszont Jeruzsálem szerepe is helyre fog állni, és szellemi központtá teszi Isten.

Elhangzott igék

 • János Evangéliuma 4,20-24.
 • János Evangéliuma 3,5.
 • Krónikák II. könyve 6,20-21.
 • Krónikák II. könyve 7,12., 15-16.
 • Máté Evangéliuma 23,37-39.
 • Királyok I. könyve 9,7-8.
 • Máté Evangéliuma 24,15-22.
 • II. Thessalonika levél 2,3-4.
 • Zakariás könyve 14,4.
 • Ézsaiás könyve 56,6-7.
 • Mikeás könyve 4,1-2.
 • Zakariás könyve 14,16-17.
 • Zsidó levél 4,7-11.
 • Ézsaiás könyve 32,12-18.