2007. február 11. | A Szent Szellem munkájának ismérvei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus csodáit a Földön végigkísérték a farizeusok vádjai, akiket figyelmeztetett, hogy ha tudatosan káromolják a Szent Szellemet, akkor nincs bűnbocsánatuk. Emellett a sokaság is rendszeresen rádöbbent: Ő az, akiről Ésaiás beszélt. Ha Isten szeretetét megtapasztaljuk, akkor nem leszünk farizeusiak. A Sátán Isten és embertársaink ellen uszít, különösen azok ellen, akik őszintén szeretik az Urat. Jézus viszont nem rágalmaz, hanem megigazít, melyet ha elfogadunk, még inkább az Ördög célpontjává válunk. Ám ezek ellenére is Isten szolgájává kell válnunk, hirdetnünk kell, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és akkor nincs mit félnünk a Rágalmazótól.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 12,22-32.
  • Jelenések könyve 12,10.
  • Apostolok Cselekedetei 13,10.
  • Róma levél 8,33-34.