2006. október 29. | A legfőbb érték

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Káin és Ábel egyenlő feltételekkel járultak Istenhez, de az isteni válasz, amit az ajándékukra kaptak már különbséget tett köztük. Káin frusztrált lett, mert istenkeresése nem érte el a célját és a gyűlölet arról győzte meg, hogyha elpusztítja a testvérét, akkor megoldja a problémát, és nem gondolt arra, hogy istentiszteletének módját kell megváltoztatni. Káin esete bebizonyította, hogy a bűnbeesés következtében az ember elveszítette azt a képességét, hogy Teremtőjét és a felebarátját szeretni tudja. Ábel megértette, hogy a bűn miatt az ember a sátánnal, az embergyilkossal került kapcsolatba, és ezért potenciálisan ő is hordozza a gyilkos szerepét.

Elhangzott igék

  • Mózes I. könyve 4,3-8.
  • János Evangéliuma 8,44.