2006. május 14. | Hogyan keressük és tiszteljük Istent?

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az Istenkeresésnek az a célja, hogy az ember megszerezze Isten tetszését, ezáltal bekerüljön az Ő jelenlétébe. A Biblia alapján az ó- és az újszövetségi istentisztelet középpontjában is az engesztelő áldozat áll. Az Ószövetségben a főpapnak rendszeresen állatáldozatokat kellett bemutatni a saját és az izraeliták bűneiért is. Az Újszövetségben a názáreti Jézus Krisztus egyszeri áldozatával örökre engesztelést szerzett a bűnökért. A kulcs tehát, hogy Istennel kapcsolatba léphessünk számunkra is Jézus Krisztus engesztelő áldozatának az elfogadása. Ezt követően az ember a kegyelem állapotába kerül, és már megragadhatja úgy Isten jelenlétét, hogy abból ne csapás, hanem áldás származzon.

Elhangzott igék

  • Zsidó levél 9,14-15., 24-25.
  • Márk Evangéliuma 7,5-9.