2006. május 7. | Amitől a szent dolgok félre mennek

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Dávid szembesült azzal, hogy Isten és az ember természete között olyan nagy ellentét feszül, amit emberi oldalról nem lehet feloldani. Rájött, hogy Isten szentsége sokkal nagyobb, sokkal veszélyesebb, mint amire ő addig gondolt. Az Uzzát ért csapással Isten nyilvánvalóvá tette, hogy az ember saját erejéből nem tud bejutni az Ő jelenlétébe. Dávid megértette, hogy ha törvényszerűen keresi Istent, akkor az Úr beemeli az Ő jelenlétébe és megszenteli. Ekkor szűnik meg az a kibékíthetetlen ellentét Isten és az ember természete között. Ha betartjuk a szentség törvényét, az Istenkeresés csapás helyett áldásba torkollik.

Elhangzott igék

  • Krónikák I. könyve 13,7-14.
  • Krónikák I. könyve 15,2.,12-13.