2006. március 26. | Áldjunk vagy átkozzunk? - 1. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Biblia szerint az emberek beszédét a szívük állapota határozza meg. Hogy valójában kik is vagyunk, abból lehet megtudni, ahogyan az embertársainkkal és embertársainkról beszélünk. A gonosz beszéd, a szidalom az ördög eszköze. Ezzel akarja az embereket sötét színben feltűntetni, az Isten és ember közti kapcsolatot megrontani. Amikor egy ember átadja magát az indulatainak és az embertársát rágalmazza, átkozza, akkor tulajdonképpen az ördögöt utánozza. Az átkozódó emberek gonoszsága abban nyilvánul meg, hogy a szavaikkal a társaikat le akarják nyomni, az életcéljuk megvalósítását akarják megakadályozni. Az átok korlátozza az ember képességeit, kudarcokat, frusztráltságot okoz.

Elhangzott igék

  • Jakab levél 3,8-12.
  • Mózes IV. könyve 22,4-6.