2006. február 12. | Az üdvözítő hit ereje

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten természetfeletti erejének működése nélkül üdvözítő hit nem tud születni az ember szívében, hiszen a hit nem fogalmakra, hanem Isten erejének működésére épül. Mind az Ó-, mind az Újszövetség evidenciaként kezeli Isten, illetve a Messiás létezésének tényét, azonban e tény elfogadásától még senki sem nyer üdvösséget. Az a hit üdvözít, amely Isten halottakat feltámasztó képességére irányul. A Biblia Ábrahámot is a feltámadásba vetett hite miatt állítja a keresztények elé példaként. Isten emberei hatezer éve újra és újra mondják, hogy a feltámadás meg fog történni. Ez a reménység nagyobb, mint a halál, és ez az, ami az embert nem szégyeníti meg.

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 24,49.
  • Apostolok Cselekedetei 1,8.