2003. február 2. | 10. parancsolat - 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A 10. parancsolat minden bűn alapját tiltja, vagyis a legtöbb bűn az ember szívéből, lelkéből származik. A Biblia szerint az embert a kívánságok rontották meg. Ezek a kívánságok nem a jogos kívánságok, hanem az illegitim kívánságok. A Sátán kihasználta az ember tudatlanságát, és ugyanúgy megkísértette Évát, mint ahogy Jézust is később, de mivel Jézus isteni személy, őt nem tudta becsapni hazug nyelvével. Ádám és Éva megkívánta azokat a dolgokat, amiket Isten nem adott oda nekik, és ennek eredményeképpen történt meg, hogy a hazug ígérettel ellentétben elvesztették Istennel a kapcsolatukat, és alá lettek rendelve az időnek.

Elhangzott igék

  • Mózes II. könyve 20,17.
  • Ézsaiás könyve 14,12-14.
  • János I. könyve 2,15-17.
  • Mózes I. könyve 26,12-15
  • Mózes I. könyve 37,3-5, 22-25.