2005. május 15. | A Szent Lélek tanúságtétele

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Pünkösdkor Péter apostol az összecsődült tömeg kérdésére három dolgot emelt ki, melyek megtétele szükséges az Istennel való kapcsolatfelvételhez. Az első a megtérés, vagyis a bűnöktől való elfordulás, a második a Jézus Krisztusban való megkeresztelkedés, harmadik pedig a Szent Lélek ajándékának vétele. Ez a három alapkövetelmény a mai napig nem vesztette érvényét, a kérdés csak az, hogy ezeknek a ma embere alárendeli-e magát vagy sem. Aki valóban keresztény akar lenni, annak követnie kell Péter apostol útmutatását, aki viszont nem megy végig a kereszténnyé válás három lépésén, annak az Istenkeresése minden bizonnyal céltévesztett lesz.

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 2,38-39.
  • János Evangéliuma 7,38.
  • János Evangéliuma 15,26-27.