2002. május 19. | A pünkösd eredeti tartalma és mindenkor érvényes üzenete

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten mindazoknak adni akar Szent Szellemet, akik Jézussal és az Atyával közösségbe kerültek. Keresztelő János azt mondta Jézusról, hogy Szent Szellemmel és tűzzel tölti be az embereket. A Szent Szellem feladata az, hogy Jézus fizikai jelenlétének hiányát pótolja e világban. Jézus azt ígérte a tanítványainak, hogy mennyei erőt fog nekik elhozni, miután felmegy az Atyához. A Szent Szellem személye az, aki bekapcsolja a tanítványokat Isten mindenható erejébe. Ezt az erőt fogják képviselni a földön, ez fog munkálkodni a szolgálatuk alatt. Ez pedig azt jelenti, hogy betegek gyógyulnak meg, démonok mennek ki emberekből, halottak támadnak fel. A Biblia alapján minden hívő számára ez a cél. ;

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 3,11-12.
  • Mózes III. könyve 23,15-17.
  • János Evangéliuma 14,16-17; 26.
  • János Evangéliuma 7,38-39.
  • Lukács Evangéliuma 24,49.
  • Apostolok Cselekedetei 1,4-5; 8.
  • Apostolok Cselekedetei 2,1-4; 6.