2002. április 7. | A nyelv sorsunk irányítója - 1. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A szó a világmindenség legnagyobb mozgató ereje. A szavak az ember szellemében alakulnak ki, és nem a gondolatok hozzák létre – tehát a beszédkészség nem lelki, hanem szellemi adottság. Az ember belső állapota a szavain keresztül tárulkozik föl, mert a beszéd nemcsak információt közvetít vagy érzelmet fejez ki, hanem szellemi erőt hordoz. A sorsunkat irányító fő erő tehát a szájon keresztül jön ki a szívünkből, amivel a boldogságunkat és a boldogtalanságunkat is létrehozzuk. A szellem az élet forrása, a test pedig csak eszköz a boldogságban, és csak hordozza az életet. A testünk fölött a helyes beszéd által tudunk uralkodni. ;

Elhangzott igék

  • Jakab levél 3,2-10.
  • Mózes II. könyve 4,10-11.
  • Máté Evangéliuma 12,34-37.
  • Példabeszédek könyve 18,20-21.