Életmód | Emberi kapcsolatok

Valahol olvastam, nem pontos az idézet: „Ha egyre több az irigyed és a rosszakaród, valamit jól csinálsz!"

A Bibliában ez nem szerepel.  Az irigység általában sikeres emberekre irányul, de a siker önmagában nem jelenti azt, hogy valaki jót cselekszik. Bibliai erkölcsi mércéjével nézve nincs jó a Földön, csak Isten jó. Az ember eredetileg jó volt, de ez elveszett, csak a jó szándék és jóakarat maradt meg benne. A jó mint szellemi és erkölcsi fogalom természetfölötti, Istenre vonatkozik, és annyiban részesül az ember belőle, amennyiben részesül Isten jelenlétéből. A Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében hangsúlyozza Pál apostol, hogy a rothandóság igája nehezedik a világra, és ezzel kapcsolatosan az ember számára a Földön nincs jó. Ezért keressük Isten jelenlétét, hogy megtaláljuk az elveszett jót.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.06.10