Életmód | Párkapcsolat, házasság

Kérem, adjon nekem választ arra, hogy miért hagyott el a férjem? Itt maradtam egyedül a lányommal. Soha senki nem volt a férjemen kívül, mégis nagy fájdalmat kaptam az élettől. Kérem, imádkozzon, hogy jó útra térjen a férjem, hátha egyszer visszatalál hozzánk!

Ön jó úton jár, ne bánja meg, hogy hűséges volt a férjéhez, és betartotta a tízparancsolatot! Továbbra is kívánom az életére Isten kegyelmét és áldását, különösen azt, hogy a házassága álljon helyre. Általában nem az Isten igéjét követő emberek lesznek sértő felek a házasságban, hanem inkább áldozatok, mert senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy hűséges legyen, és kövesse Isten igazságát. Az ember szabad akarattal rendelkezik, és ha a lázadás, az Isten ellen való fordulás mellett dönt, akkor ezen sajnos más ember nem változtathat, neki kell belátnia, hogy rossz döntést hozott. Egy dolgot szoktunk ajánlani: az ember imádkozzon a megtévedtért, hogy találkozzon Jézus Krisztussal, és visszatérjen a helyére. Sajnos nagyon is igaz a mostani korban is, amit Pál apostol mondott, hogy akik úgymond kegyesen akarnak élni Jézus Krisztusban, azok szenvedéseket, üldözéseket fognak szenvedni. Ez tulajdonképpen szenvedés, jogtalan, igazságtalan, de kettőn áll a vásár: ha az egyik hűtlen, igazságtalan, áruló, akkor nyilván az ártatlan fél fog szenvedni ettől. Ilyenek sajnos előfordulnak. Továbbra is áll, hogy az igazság Isten igéje, Jézus Krisztus. Nem szabad, hogy a csalódás és a fájdalom elhomályosítsa az igazságba vetett hitünket és reményünket. És bízom abban, hogy Isten meg fogja áldani, és át fog menni ezen az alagúton. Bízom benne, hogy Isten vigasztalásában is részesülni fog. Ezért fogunk imádkozni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.08