Életmód | Párkapcsolat, házasság

Mit mond a Biblia a romákról, lehetünk mi is szellemben újjászületve Ábrahámtól valók? Mit mond a Biblia arról, ha egy magyar és egy roma származású ember házasodik össze? Úgy tudom, a Biblia tiltja, hogy keveredjenek ilyen módon az emberek.

A rasszisták előítéleteit vissza kell utasítani, mert az hazugság. Bőrszíntől függetlenül minden ember Isten teremtménye, ugyanolyan méltósággal van felruházva. Ezzel Isten ruházott föl minden embert világnézetétől, etnikai és vallási hovatartozásától függetlenül, ezért kell megadni az általános tiszteletet minden teremtménynek, minden embernek.   Ebben kell hinnie minden romának, még akkor is, ha érzik a gyűlöletet magukkal szemben. Pontosan úgy lehet legyőzni a gyűlöletet, hogy nem engedik, hogy a gyűlölködő emberek bennük identitási vagy személyiségi zavart hozzanak létre. A romák teljes mértékben egyenértékűek minden emberrel, a Bibliának is ez az álláspontja. Ebből fakadóan a házasság is teljes mértékben Isten vezetésére és az érintettek szabad döntésére van bízva, azzal házasodnak össze, akit megszeretnek, akibe szerelmesek, és ahhoz kell hűségesnek lenni. Lehet keveredni, mert egy vérből származunk. Én is nagyon sokszor voltam támadások kereszttüzében, de aztán megtanultam, hogy nem az a fontos számomra, hogy mit mondanak az emberek, hanem hogy mit mond rólam Isten.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.05.29