Életmód | Emberi kapcsolatok

Köszönöm, hogy igyekszenek tisztességre és Isten szeretetére tanítani a fiatalokat. mert sokan semmibe veszik a másik ember becsületét, miközben azt hiszik, igazuk van. Csináljanak több ilyen műsort az interneten is! Talán akkor másképp állnának az emberek egymáshoz – sajnos lassan kihal a szeretet a Földről.

A szeretettel kapcsolatosan Hóseás próféta mondja, hogy nincs szeretet és igazság a Földön. Ezt Jézus Krisztus előtt körülbelül 500–600 évvel prófétálta, ez tehát körülbelül 2500–2600 éve tény. Ezért is küldte el Isten Krisztust, hogy az emberiséget megtanítsa a szeretetre. Isten szeretete János apostol szerint abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte az Ő fiát, majd a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatul adta magát az embereknek, hogy a megváltás mellett példát mutasson Isten szeretetéről és a felebaráti, emberi szeretetről is. Nagy lecke ez mindegyikünk számára. Igyekeznünk kell Jézus Krisztus példáját követni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.04.04