Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Ha az evolúció igaz, hogyan magyarázható a teremtéstörténet?

Határozott meggyőződésem szerint az evolúció nem igaz, mert az igazságnak bizonyítottnak kell lennie. Az evolúció pedig egy olyan feltételezés, amit a jelen pillanatig soha senki nem igazolt. Ez egy olyan módszer, amivel napjainkban a természettudósok leírják a természet jelenségeit, a belső folyamatokat. Akik a Teremtőben hisznek, ezt az elméletet kizárólag munkamódszerként kezelik. Isten mindenható, és hatalmas arra, hogy megteremtse a világmindenséget – ha úgy akarta volna, akár egy nap alatt is megtehette volna ezt. Sokszor az Úr hatalmát külső tekintéllyel akarták relativizálni, és ezzel az emberek hitét, bizalmát aláásni az igéjében. A tapasztalat viszont az, hogy a különböző világmagyarázatok és keletkezéssel kapcsolatos feltételezések elavultak, de Isten beszéde megmaradt, nem veszítette el népszerűségét. Amikor új dolgokat fedeztek fel az emberek, úgy tűnt, hogy a Biblia kikezdett tekintélyét nem lehet helyreállítani. Aztán mindig bebizonyosodott, hogy a probléma nem az igével volt, hanem annak értelmezésével. A bibliai magyarázatot nem szabad abszolút igazságnak venni, mert rendszerint kiderül, hogy vannak a Szentírásban rejtett dolgok, amelyeket csak később világít meg a Szentlélek. Így amikor újabb kijelentés jön az igéből, akkor az emberek felismerik, hogy Isten beszéde a tudományos ellenvetésekkel szemben is megáll.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.03.29