Teológia | Isten beszéde, a Biblia

A kötött imaszövegek ismételgetésének hiábavalósága felől kétségeim vannak. Jézus maga buzdította a tanítványait a miatyánk imájára.

A miatyánk valóban nem imaszöveget, hanem Isten Igéjét tartalmazza, ezért magam is nagyon fontosnak tartom a vele való rendszeres imádkozást. Az Újszövetség görög nyelvű, eredeti szövegében található megvallás szó jelentése: ugyanazt mondani, amit Isten mond. A miatyánkkal azokat a kijelentéseket ismételjük, amelyek Jézus Krisztus szelleméből származnak, így tartalmazzák az isteni életet, erőt. Hasonlóan hatékony a zsoltárokkal való imádkozás is, mert az Szentírás által az ima szellemivé tud válni, és ezeket Isten meghallgatja. Az imaszöveg ezzel szemben olyan úgynevezett erőtlen ima, amely nem képes az Isten jelenlétébe vezetni, mert nem tartalmazza az Igét.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.02.01