Életmód | Keresztény életmód

Többször is hallottam Öntől szinte felszólításként azt, hogy „töltekezzetek be Szentlélekkel". Én szeretnék, de számomra nem ilyen egyszerű. Van értelme tovább törni magam vagy Isten így adja tudtomra, hogy nem vagyok kiválasztott?

Nincs értelme tovább törnie magát a kedves televíziónézőnek, mert nem úgy kapja meg az ember, hanem hit által. Isten kegyelmi ajándéka a Szentlélek. De vannak a vételnek feltételei is: az embernek együtt kell működnie Istennel, Aki Szentlélekkel és tűzzel tölti be azokat, akik hisznek Jézus Krisztus főpapi szolgálatában, hogy ma is Szentlélekkel és tűzzel tölti be az embereket. És nagyon gyakran – ahogy ez az Apostolok cselekedetiben is olvasható – Isten embereinek kézrátevése által adatik a Szentlélek. Tehát lehet, hogy erre van szükség, és ezért fontos, hogy olyan közösséget látogasson meg a kedves televíziónéző, ahol ismerik a Szentlélek vételének az igei formáit, módját, és szent módon használják a kézrátevés szolgálatát is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.02.01