Hit Gyülekezete | Vidám Vasárnap

A barátnőm felébredt a kómából, és most a gyógyulás útjára lépett. Hosszú és rögös lesz ez az út, de Isten segítségével végigmegyünk rajta. Remélem, hogy hamarosan hazakerül, és magához tudja ölelni a születése óta nem látott gyermekét. Isten gazdag áldását kívánjuk minden olyan embernek, aki velünk együtt imádkozott!

Már nagyon jó, reménykeltő dolog, hogy fölébredt a kómából, de még isteni beavatkozásra van szüksége, tehát folytassátok az imádkozást! Isten igéje a Zsidókhoz írt levélben kijelenti, hogy a bizonyságok felhői vesznek körül bennünket. Hála Istennek, hogy nemcsak a múltban, Pál idejében, hanem most napjainkban is. Bízom benne, hogy a jövőben is hasonló, vagy még nagyobb bizonyságokat fogunk felolvasni a kedves televíziónézők épülésére, és természetesen a jelenlévők erősítésére. Amikor ilyeneket hallunk, az azt jelenti, hogy Isten nem halott. Nietzsche nagy tévedése volt, mikor bejelentette, hogy Isten halott. Lehet, hogy sok ember számára, vagy a mi életünkben is voltak olyan időszakok, mikor úgy tűnt, hogy Isten halott, nem ad életjelet magáról. Aztán rájöttünk, hogy nem az Ő készülékében van a hiba: mi nem tudjuk fogni Isten életjeleit, mert hátat fordítottunk Neki, és nagyon eltávolodtunk Tőle. Ezért kéri Isten mindig az emberektől a Biblián, az evangéliumon keresztül, hogy térjenek meg teljes szívből és teljes lélekből, mert a bűn az, ami elválasztja az embereket Istentől. Ha az ember megtér, és bűnbocsánatot nyer a názáreti Jézus vérébe vetett hit által, akkor ez a válaszfal, mint Jerikó falai, leomlik, és az ember szelleme megelevenedik. Képes lesz Isten valóságát felfogni, illetve befogadni az Ő Szellemét. Ezután Isten életjeleket ad az embernek magáról, amiből meggyőződik arról, hogy Krisztus tegnap, ma és mindörökre ugyanaz.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.12.14