Életmód | Anyagi élet, munka

Hallottam a prédikációját arról, hogy Jákob milyen ígéreteket tett Istennek, és hogyan küzdötte le ezek által a nehézségeket az életében. A kérdésem az, hogy Jákob hogyan, mivel és kinek fizette a tizedet?

Nem könnyű kérdést tett fel a televíziónéző. Olyat tudok mondani, amit sem cáfolni, sem bizonyítani nem lehet a Bibliában: Melkisédeknek fizette a tizedet, mert nincs az megírva, hogy ő meghalt volna. A Zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy nincs vége a történetének, csak beletorkollott az örökkévalóságba. Tehát feltételezésünk szerint Melkisédeknek fizette Jákob és Izsák is a tizedet. Ezt én alátámasztani nem tudom, de az állításomat megcáfolni sem lehet.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.12.14