Életmód | Párkapcsolat, házasság

Az elmúlt adásokban elsősorban a férfi szemszögéből írta le a párválasztás során a felismerési folyamatot, hogyan játszódik le mindez a női oldalon?

A Biblia férficentrikusan közelíti meg a dolgokat, de az alapigazságok ugyanúgy érvényesek a hölgyekre is. Ezek közül az első, hogy azonos szellemi háttérből kell választani, mivel a spirituális egység alapozza meg a házasságot. Ha ez nincs meg, akkor a lelki és a testi egység alap nélküli, olyan mint az a ház, amelynek nincs fundamentuma. Sokan a házasságot érzelmekre, anyagi érdekekre, szexualitásra akarják építeni, amelyek hozzá tartoznak, de a tartós alapját a szellemi erő kell, hogy képezze. Ezért a hölgyeknek is a legfontosabb, hogy azonos szellemi háttérből jövő kezdeményezésekre legyenek nyitottak. A második: Isten segítségül hívása. Ő ismeri a szíveket és tudja, hogy kit kinek rendelt, ezért imádkozni kell hozzá, hogy segítsen a választásban. A harmadik, hogy amikor felbukkan a jelölt, akkor a sorsában működő erőt tanulmányozni kell. Jó szellem vagy rossz szellem, Istentől jövő erő vagy egy gonosz erő munkálkodik az életében? Ezeket követően lényeges dolog az önfeláldozás, a szolgálatkészség. A segítség, gyámolítás ajándékának is nevezik ezt a belső képességet, ami szerintem a férfiakban nem olyan erős. A nők intuitív képessége gyorsabban működik, mint a férfiaké, könnyebben meg tudják ragadni empirikus tapasztalat nélkül egy dolognak, vagy személynek a lényegét. Ugyanakkor ebben van a női természet törékenysége is, mert valamikor nem az intuíció működik náluk, hanem érzelmi módon reagálnak, így a megcsalattatásra való hajlamuk is nagyobb. Ezért, ha teljesen biztosak a dolgukban, viszont a másik fél még bizonytalan, akkor tartózkodónak kell lenni. Ilyenkor vissza kell fognia magát és nem szabad szexuálisan és érzelmi szempontból sem manipulálni, hanem várni kell, hogy a szkeptikus férfi természet eljusson a teljes bizonyosság állapotába. A többi területen is ugyanaz vonatkozik a hölgyekre, mint a férfiakra. Először spirituális szinten kezdődik a dolog, utána jön a lelki, pszichikai szint, végül pedig a testi egység is, ami beteljesíti, azt az Igét, hogy ketten lesznek egyek, és amit Isten egybekötött, azt ember el ne válassza!

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.11.16