Életmód | Család, gyermeknevelés

Harmincéves nő vagyok, prostitúcióból élek. Nagyon szeretnék férjet, gyereket, de nem tudok kiszállni, mert nagyon sok adósságom van. Kérem, imádkozzanak értem, hogy véget érjen ez a pokol!

Ez a pokol csak egy módon érhet véget, ha az ember megtér Istenhez. A Bibliában van egy nagyszerű példa Mária Magdolnáról, aki hasonló mesterséget űzött, megtért és biztos vagyok benne, hogy fent van Istennél a mennyekben, mert megnyerte a bűnbocsánatot. Pusztán az adósság kifizetésével – ha sikerülne is bűnnel megszerezni a pénzt, és ennek eredményeképpen a levélíró kijönne az adósságból – meg vagyok róla győződve, hogy az életében semmi lényeges probléma nem oldódna meg. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni, a rosszat jóval lehet legyőzni, a jó pedig maga az Isten. Az ember akkor kerül be a jóba, ha belép a Mindenható jelenlétébe és felszerelkezik olyan szellemi és erkölcsi erővel,  amelynek eredményeképpen a rosszat le tudja győzni az életében és helyre tudja állítani életét. A prostitúció teljesen felemészti az ember szellemében, lelkében a hűségre való képességet. Hűség nélkül pedig nem lehet közösséget létrehozni. A házasság közösségteremtésről szól, és a közösségteremtésnek az egyik legfontosabb erkölcsi és szellemi előfeltétele, hogy az ember hűséges legyen. Azt gondolom, hogy világméretekben a közösségeknek, családoknak, házasságoknak a széthullása a hűtlenség miatt történik. A házassághoz nemcsak biológiai feltételek kellenek, hanem nagyon sok lelki és szellemi  erény, pozitív tulajdonságok, hogy az ember közösségi lényként tudjon élni. A prostitúció mindenben az ellentétét csinálja és ezért nagyon nehéz kimászni ebből a kultúrából, mert tönkremennek az embereknek azok a képességei, melyek által közösségfenntartó lények tudnának lenni. Közösségfenntartó erő pedig erkölcs nélkül nincs. Átmenetileg anyagi érdekekből fenn lehet tartani a közösségeket, de az ilyen jellegű közösségekben nem jelennek meg olyan lényeges emberi dolgok, értékek, amik az embert boldoggá teszik, mint a szeretet, a békesség, az öröm, a szelídség, a türelem, vagyis a Szent Szellem gyümölcsei. Ezek a szellemi és lelki értékek teszik az embert igazán boldoggá. Önmagában a pénz és az érdekek egybeesése nem elég ahhoz, hogy valaki jó házasságban éljen.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.10.05