Életmód | Emberi kapcsolatok

Gyakori nézői vagyunk a Vidám Vasárnapnak, ami olyan, mint egy nagy család. Mi is nagy család vagyunk, gyerekekkel, unokákkal.

Az egyház lényege a természetfölöttivel, pontosabban Isten jelenlétével áll összefüggésben. De nagyon fontos, hogy látható szinten az egyház közösséget hoz létre, közösségben gyakorolja a hitet. A közösségre nagyon nagy szükség van, mert általa az emberek hitelessé válhatnak, illetve a közösség hitelesíti az embereket. Megtanulnak az emberek közösségben együtt élni másokkal és az önzés, egocentrikusság ellen és más egyéb negatív tulajdonságok ellen a közösségi élet egy nagyon jó gyógyszer. Salamon is mondja, hogy olyanok az emberek a közösségben, mint két kés, amit köszörülnek egymáshoz és egyik arc a másik arcot élesíti, illetve úgy alakítja, hogy benn maradjon a közösségben. A közösségi lét az ember természetének a lényegéből fakad. A magány nem megoldás az ember számára, az individualizmusban nem találja meg azokat a dolgokat, ami által az emberi élet be tud teljesedni és boldog tud lenni. Ezért is nagyon fontos, hogy az emberek a Földön megtalálják mikro- és makroszinten is azokat a közösségi formákat, ahol jól érzik magukat. Az ember nemcsak Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, hanem közösségi lény is. Tehát az embertársaival való közösségben tudja megélni azokat a dolgokat és megvalósítani azokat az értékeket, amire őt Isten rendelte.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.02.10