Teológia | Teremtés

Miként tudta Isten megteremteni az Ő képére az embert, ha Ő valójában szellem?

A hasonlatosságot nem külső hasonlatosságként kell felfogni. Amikor Jézus azt mondja, hogy Isten szellem, akkor elsősorban arra utal, hogy szellemi lény. Az a kifejezés, hogy „képére teremtett”, az az ember rendeltetését tartalmazza. Tehát nem önmagának, hanem Isten jelenlétére, természetére, életére, szellemére van rendelve. Éppen ezért, Isten hiánylényként teremtett meg bennünket, akik csak Istennel való közösségben találjuk meg a rendeltetésünket, úgy hogy testi mivoltunkból kilépünk a názáreti Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével és feltámadásával való azonosulás által. Szellemi lénnyé válunk – vagyis vesszük Krisztus szellemét –, ennek következtében létrejön egy közösség, és lehetőség nyílik a rendeltetésünk betöltésére.  Ekkor valósul meg az istenképűség az emberben, vagyis megjelenik benne az Isten jelenléte, dicsősége, amit ezután képes hordozni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.05.20