Teológia | Igemagyarázat

Mit jelent az, hogy elközelített Isten országa? Csak közelebb jött, vagy eljött és itt is van?

Nagyon fontos tudni az Isten országáról, hogy elsősorban Isten jelenlétét, másodszor Isten uralmát jelenti. Harmadszor pedig ez nem egy földrajzi térség, hanem az embereknek a szellemében, bensőjében jöhet létre Istennek a jelenléte. De ennek feltételei vannak. Az első, hogy Isten országa Messiás-függő. Ezért jelentette be a názáreti Jézus Krisztus a szolgálatának kezdetén, hogy elközelített az Isten országa, mert az a Vele való közösségtől függ. Senki nem tud Isten országába belépni, ha a királyával nem lép kapcsolatba. Ha az embernek az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel kapcsolata van, akkor az emberbe bekerül az Isten jelenléte, és ha az Ige szerint követi az Urat és Isten szellemével be van töltekezve, akkor megvalósul az életében Isten uralma. Ilyen értelemben beszélünk tehát arról, hogy eljött Isten országa. Ha az emberek elfordulnának Istentől, akkor Isten országa nem lenne itt a Földön. Mert az Isten országa az emberi döntéstől és választástól is függ. A jelen üdvtörténeti korszakban Isten nem kényszeríti rá az uralmát senkire, hanem szabad akaratból kell az embernek döntenie Isten mellett, és alárendelnie magát az Ő akaratának, Szellemének és Igéjének. Tehát az emberi és az isteni erő együttműködésének az eredményeképpen valósul meg és szabadul föl ma Isten országa. Ezért is nagyon fontosak az istentiszteletek és az igehirdetések, amelyek pontosan arra ösztönzik az embereket, hogy dolgozzanak és keressék Isten országát és az Ő igazságát, mert akkor minden megadatik számukra. Azonban eljön Isten országa majd látható módon is, a Messiás visszajövetelével. Ezután következik az a korszak, amikor a nemzetek is följárnak Jeruzsálembe, és elismerik Jeruzsálemet, mint a látható világ szellemi központját. Nem is tehetnek majd mást, mert ott lesz a világ ura, mert a Templom egy messiási palota lesz. És a nemzeteknek ki kell fejezniük az elismerésüket és hódolatukat, és minimum egy évben egyszer, a sátorok ünnepén tiszteletüket kell tenniük az élő Isten képviselője, a Messiás előtt. A miatyánkban továbbra is aktuális kérés, hogy jöjjön el a Te országod. Mert bár itt van, mégsem úgy, ahogy kellene, és ahogy szeretnénk, hogy itt legyen.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.01.22