Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Sajnos becsaptam és elárultam egy nagyon jó embert. Szerintem ezt látta Isten. Azóta semmi sem sikerül, és folyamatos pofonokat kapok az élettől. Mit kellene tennem? Bízhatok Isten könyörületességében?

Magam is azt gondolom, hogy Isten látja az embertársunk ellen elkövetett bűnöket is. Különösen, ha valaki a jóért rosszal fizet, akkor nemcsak bűnbe esik, hanem a bűnének szellemi következménye is lesz, amelyet átoknak nevezünk. Ez pedig valóban szerencsétlenséget, kárt és romlást hoz be az elkövető sorsába. Ez olyan akadályozó erő, amely falat húz fel az ember erőfeszítései előtt, és amelynek következtében állandóan a céljai meghiúsulását éli át. Természetesen több oka lehet az átoknak, de a Biblia állítása szerint aki a jóért rosszal fizet, annak az otthonába beköltözik a gonosz, és nem távozik el onnan. Miként lehet ettől a romboló erőtől megszabadulni? Bocsánatot kell kérni attól a személytől, aki ellen vétkeztünk, és helyre kell hoznunk vele a kapcsolatunkat. Így tudunk kikerülni az említett nyomás alól. Vagyis nagyon fontos az emberi kapcsolatainkat rendszeresen átgondolni, és a szükség esetén a megfelelő korrekciókat megtenni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.01.08