Teológia | Egyházak, vallások

Jézus születésekor már nem volt meg a frigyláda a Templomban a Szentek Szentjében. A kárpitot nem a Szentek Szentjében lévő Isten dicsősége, jelenléte hasította ketté Jézus kereszthalálakor?

Az evangélium azt mondja, hogy kettéhasadt a kárpit, tehát Isten dicsősége teljes mértékben még nem távozott el. Az a dicsőség viszont, ami a frigyláda meglétekor a Szentek Szentjében volt, az abban a formában már nem volt tapasztalható. A diaszpórában élő zsidóságot sem hagyta el teljesen a sekina. Ennek bizonyítékául szolgál, hogy működik egy megtartó kegyelem Izrael fiainak az életében is, hiszen enélkül elvesztek volna a történelem útvesztőjében. A heródesi Templommal kapcsolatosan is el lehet mondani, hogy bizonyos mértékben tapasztalható volt Isten dicsősége. Zakariás, amikor jó illatú áldozatot vitt be a Templomba, megjelent előtte az Úr angyala, és közölte a Keresztelő Jánosra vonatkozó kijelentéseket. Láthatóan még megjelent a természetfölötti erő, és az ott szolgálatot végző papok Istentől kijelölt időpontban találkozhattak az Úr kinyilatkoztatásával. Ezek mind azt mutatják, hogy a sekina még nem tűnt el teljes mértékben, de már nem volt olyan energikus, erőteljes, mint a salamoni Templomban.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.12.11