Teológia | Igemagyarázat

A Máté és Lukács evangéliumában olvasható Jézus nemzetségtáblája, de Lukácsnál 15 névvel több van. Mi ennek az oka?

Ha figyelmesen megnézzük a Lukács és Máté evangéliumban található nemzetségtáblázatokat, azt látjuk, hogy Dávid után elágazódik: Máténál Salamon, Lukácsnál pedig Nátán következik, tehát más nemzetségekről van szó. Zorobábelnél találkozik újra a két családfa, és az egyik 15 fővel hosszabb. Ebből is arra lehet következtetni, hogy nem egy, hanem két családról beszél itt a Biblia. József és Mária is Dávidtól származott, a bibliakutatók szerint a Máté evangéliuma József, míg a Lukácsé Mária családfáját tartalmazza. A magyarban kicsit megtévesztő, hogy a fordításokban a „József fia, aki Hélié” vagy az „ez Hélié” kifejezések szerepelnek, ezek az eredeti szövegben nincsenek benne. Amikor azt olvassuk, hogy Jézus József fia, ez tág értelmezés, nem szögezi le, hogy József pedig Héli fia. Valószínű, hogy az egyik családban az élethossz rövidebb volt, Mária családfájában sógorházasságról is tudunk. A bizonyíték, hogy Lukács evangéliuma Mária nemzetségtáblázatát írja le, a rabbinikus irodalomban található, ahol egyértelműen leszögezik, hogy Mária apját Hélinek hívták.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.01.30