2017. december 10. | Jeruzsálem igazsága és szabadulása

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Ézsaiás próféta könyvének 62. fejezete Isten Cionnal és Jeruzsálemmel kapcsolatos elkötelezettségét hangsúlyozza. A prófétai látás Isten nyugtalanságát jelenti ki, ami addig tart, amíg Jeruzsálem igazságát a nemzetek meg nem ismerik, és Jeruzsálem szabadulása, szabadsága fáklyaként fog ragyogni az egész Földön. Cion és Jeruzsálem legnagyobb igazsága maga a Messiás. Dávid király felismerte az Ábrahámnak adott kijelentés hatalmas igazságát. Isten még Izrael létezése, illetve néppé válása előtt kijelentette Ábrahámnak, hogy Mórija hegyén – amely Jeruzsálemben található – adja meg az egész emberiség és Izrael számára a gondviselést, az ellátást. A kijelentés középpontja, hogy a megváltásnak, mint történelmi eseménynek ezen a helyen kell megtörténni. Az evangélium és az apostolok tanúsága szerint a Messiás, a Názáreti Jézus Krisztus Jeruzsálemben mutatta be engesztelő áldozatát, itt támadt fel a halálból, az itt élő százhúsz tanítványának küldte el a Szent Szellemet, és itt született meg, illetve indult útjára az egyház. Az egyház menetelése a mennyei Cionban, Jeruzsálemben fog befejeződni, amely a földi Cion és Jeruzsálem szabadulását fogja jelenteni. Jeruzsálem másik nagy igazsága, hogy Izrael nemzeti öröksége és egyben spirituális központja.

 

Elhangzott dalok

 • Felkél Isten
 • Tudja meg a föld
 • Ha te is szereted Őt
 • Énekkel és tánccal
 • Ámen remix
 • Vonz a szereteted
 • Eljössz a felhőkön
 • Jézus már győzött

Elhangzott igék

 • Ézsaiás 62:1-7
 • Zsidókhoz írt levél 12:22-24
 • 2. Zsoltár 6
 • Rómabeliekhez írt levél 11:26
 • Máté evangéliuma 21:5
 • Sámuel 2. könyve 5:6-7
 • Apostolok Cselekedetei 1:9-11
 • Lukács evangéliuma 21:20-24
 • 79. Zsoltár 1-3
 • 76. Zsoltár 2:3
 • Zakariás könyve 12:2-4
 • 132. Zsoltár 13-14