2016. december 11. | Harc és győzelem a gonosz felett

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A keresztény életben rendkívül fontos, hogy Isten nevének igazságtartalmával, és annak újszövetségi üzenetével tisztában legyünk, illetve nevéről olyan szellemi látást, hitet kapjunk szívünkben, amelynek következtében Isten nevét hatékonyan tudjuk használni. Nevének kimondásakor ne csak üres szó jöjjön ki szánkból, hanem szabaduljon fel Isten jelenléte. Az Apostolok cselekedeteinek könyvében láthatjuk azt a példát, hogy az apostolok a Név kimondása által közvetítették Isten Szellemét, a bűnbocsánatot, a gyógyulásokat. ;Az üzenet a Jahve Nisszi (az Úr a mi győzelmi zászlónk) és Jahve Cöbaót (a Seregek Ura, Seregek Fejedelme) nevek elemzését tartalmazza. ;

Elhangzott dalok

 • Nem félünk
 • Ez az a perc
 • Te vagy a fény
 • Itt vagy, jössz velem
 • Nézz fel hát
 • Valaki vár terád
 • Jöjj mint földrengés
 • Nincs más név

Elhangzott igék

 • Mózes II. könyve 17:14-16
 • Józsué könyve 7:11-12
 • János Evangéliuma 10:10
 • Kolosse levél 2:15
 • Jelenések könyve 21:4
 • Sámuel I. könyve 15:2
 • 2. Korintus levél 2:14
 • Efezus levél 6:13-18
 • Efezus levél 3:10
 • Józsué könyve 5:13-15
 • Efezus levél 6:12
 • Jelenések könyve 12:7-9
 • Jelenések könyve 19:11-15