2014. április 6. | Harc a hatalomért

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Biblia alapján a hatalom örökkévaló jogon Istené, az Atyáé. Hatalmát a világmindenségben kiválasztottjai – a Messiás, angyalok, emberek – által gyakorolja. Isten országa és a világ hatalmi berendezkedése között éles konfliktus áll fenn. Ez a törésvonal az Édenben kezdődött, amikor a kísértés következtében Lucifer – aki a Sátán – e világ istene lett azáltal, hogy Ádám és Éva kezéből kivette a Föld fölötti hatalmat. A babiloni fogság idejében Dániel látomásai alapján a világbirodalmak célkitűzései nyilvánvalóvá váltak: a történelem folyamán Isten uralmát kiszorítani a Földről, az emberiséget befolyásuk alá vonni, Isten jelenlétét teljes mértékben felszámolni. Jézus Krisztus az e világ fölötti hatalmat visszaszerezte. Alárendelte magát Isten uralmának, aki átruházta rá teljhatalmát. Első eljövetelének célja, hogy népet szerezzen Isten eljövendő országa számára, amelyben Ő lesz a király, és uralkodni fog minden nép és nemzet fölött.

Elhangzott dalok

 • Úgy várlak, mint őrök a reggelt
 • Esély az élet
 • A szívem, a lelkem, mi lüktet idebenn
 • A hit jót vár
 • A szeretet szigetén
 • Végy most erőt

Elhangzott igék

 • Dániel könyve 7,13–14
 • Lukács Evangéliuma 4,5–8
 • Jelenések könyve 1,5; 11,15; 11,17
 • Lukács Evangéliuma 7,7–8
 • Máté Evangéliuma 28,18
 • Filippi levél 2,5–9
 • Róma levél 13,1–5