2009. február 22. | Isten mindenkié

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A bűn egyetemes, azaz minden emberre és minden nemzetre elhat, még Izraelre is. Isten azonban Jézus Krisztus evangéliuma által minden embernek és nemzetnek felkínálja a bűn alóli szabadulást: a megigazulást. Isten szándékosan eltérő időben és szándékos sorrendben kötötte meg Ábrahámmal a hit és a körülmetélkedés szövetségét. Világos különbséget tett a két szövetség között, hogy az ember felismerje: a törvény nem tud megváltást adni, de a személyesen megjelent kegyelem és igazság, a Messiás érdemei miatt hit által kegyelemet ad Isten. Senki sincs kizárva az üdvösségből. Krisztus engesztelő áldozata közvetíti a kegyelmet, amire semmilyen ceremónia sem képes! A megigazulás mellett Isten a Szent Szellem kiáradásával tesz bizonyságot.

Elhangzott dalok

 • Futok a hitpályán
 • Neved ad csak védelmet
 • Mikor pedig hallani fogtok
 • Hallgasd csak, zengj egy új dalt (Új halleluja)
 • Atyám, imádlak minden fölött
 • Szól a gyenge, hős vagyok
 • Elmúlt egy hét (Az én hazám)
 • Egy pára szállt az ablakomra

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 15,7-21.
 • Róma levél 3,23.
 • Róma levél 3,9.
 • Galátzia levél 3,22.
 • Róma levél 3,28-30.
 • I. Thessalonika levél 2:19.
 • Mózes I. könyve 9,4-6.