2006. november 26. | A szeretet és a tudás viszonya

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Mitől lesz az ember valaki? Cselekedeteink motivációját megvizsgálva kiderül, hogy a nagyságot, embertársaink tiszteletét, szeretetét leggyakrabban a tudás megszerzése által szeretnénk elérni. Pál apostol azonban rávilágít arra, hogyha az emberek elfeledkeznek a szeretetről és pusztán az ismereteikben bíznak, nem fogják elérni a céljukat. A szeretet nélküli tudás öncsalásba visz. Az ismeret önelégültté tesz, mert nem változtatja meg az ember természetét, csupán egy meglévő állapotot konzervál. Ha a tudás nagyobb egy emberben, mint a szeretet akkor felfuvalkodottá válik, és könnyen lenézheti az embertársát. Egyedül Isten szeretete képes a bűn miatt megromlott emberi természetet kicserélni.

Elhangzott igék

  • I. Korintus levél 13,1-3.
  • Ézsaiás könyve 40,15-23.