2006. április 30. | Dicsérd az Urat

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az egység Isten népe között nem csak az Ószövetség ideje alatt volt fontos, hanem napjainkban, az Újszövetség korszakában is. Az Atya és a Fiú közötti kapcsolat az egység alapmintája. Ha az embereknek van kapcsolatuk az Atyával és a Fiúval, akkor egymással is egységbe tudnak kerülni. Isten parancsolatainak követése az, ami megtartja a hívőt az egységben. Isten beszédének akkor van ereje, hatalma, úgy tud kibontakozni a benne lévő Isteni élet, ha azt életünkben az első helyre tesszük. Isten jelenlétét a földön kizárólag az Ige építi ki, a csodák és jelek pedig ennek bizonyítékai. Dávid arra is rájött, hogy ezt a jelenlétet a földön dicséretek által lehet erősíteni, befolyásolni.

Elhangzott igék

  • Krónikák I. könyve 13,4-8.
  • János Evangéliuma 17,21.