2003. április 6. | A prófétai beszéd - 1. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A prófétai beszédet a Szent Szellem adta Istentől a prófétáknak, ezért ez nagyobb jelentőségű, mint az emberi szó. Ennek eredményeképpen e beszéd az emberi személyiség minden területét meg tudja áldani. A próféták Isten elhívottjai, szent emberei, különleges képességekkel megáldva előre megmondják, mi fog a jövőben bekövetkezni. Azonban semmiképpen nem azonosíthatjuk őket a jövendőmondókkal. A prófétáknak legalább három szellemi ajándékkal kellett rendelkezniük: az első a tudomány beszéde, a második a bölcsesség beszéde vagy a szellemek megítélésének a képessége, végül pedig a prófétálás ajándéka.

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 21, 25-26.
  • II. Péter levél 1, 19-21.
  • Sámuel I. könyve 9, 9.
  • Mózes V. könyve 18, 15-18.
  • Mózes V. könyve 18, 10-14.
  • Sámuel I. könyve 19, 19-24.